Operatoren gelukkig houden én uw productiecapaciteit verhogen: zo doet u het.

Consultancy   Critical cleaning   Equipment cleaning  

Het tekort aan talent is bekend. Ook in de farma- en biotechsector. Competente productieoperatoren zijn schaars. Hebt u ze eenmaal gevonden? Verspil hun talent dan niet. Laat ze zich focussen op kerntaken en laat repetitief werk, zoals equipment cleaning, over aan een partner voor wie deze activiteit wel een kerntaak is en verhoog zo uw productiecapaciteit. Hoe pakt u dat aan?

We nemen u even mee in een denkoefening. Denk eens aan alle ballast in uw job. Taken waar u weinig energie van krijgt. Taken die u nu uitbesteedt omdat ze niet echt behoren tot uw kernkwaliteiten. Wat als u die taken toch elke dag opnieuw zou moeten uitvoeren? Gewoon, omdat ze bij uw job horen? Een gok: u wordt daar niet gelukkig van. En uw productiviteit daalt.

Talent dat in rook opgaat

Eyeopener: 30 procent van de werktijd van een operator bestaat uit minder complexe en repetitieve taken. Omdat productieoperatoren steeds sneller moet schakelen tussen de productie van verschillende geneesmiddelen, wordt het reinigen van apparatuur een meer prominente taak.

Het gevolg voor productieoperatoren die in een bedrijf werken dat blijft vasthouden aan de conservatieve benadering en niet kiest voor outsourcing? Hun werkgeluk – en hun productiviteit – komt steeds meer onder druk te staan. Want uw technisch en wetenschappelijk talent voor 30 procent van uw tijd in rook zien opgaan, is geen lachertje.

Iedereen enthousiast

Ja, goede arbeidsvoorwaarden, een bedrijfsvisie die klopt en een gezonde werksfeer hebben een sterke invloed op de werklust van uw operatoren. Maar het is pas wanneer ze zich mogen focussen op datgene waar ze echt goed in zijn, dat ze enthousiast blijven. Bovendien zijn enthousiaste medewerkers productiever. En van productieve werknemers wordt u als leidinggevende dan weer enthousiast. Toch?

Rem op uw productiecapaciteit

Het is eenvoudig. Repetitieve en minder uitdagende taken – die een rem vormen op uw productiecapaciteit – kunt u beter uitbesteden. Zo kan het reinigingsproces volledig toevertrouwd worden aan een partner voor wie die activiteit wel een kerntaak is. Een mooi voorbeeld van zo’n partner is TRU.

Vermijd crosscontaminatie

Mobiele tanks, filters, centrifuges, reactoren: TRU staat in voor de grondige reiniging van uw apparaten. Wij reinigen zowel de productcontactzijde als de buitenkant van de apparaten volgens de vooropgestelde normen. Wie voor equipment cleaning een externe specialist inschakelt, vermijdt zo het grootste gevaar tijdens de productie van geneesmiddelen: crosscontaminatie.

Andere voordelen wanneer u een equipment cleaning specialist inschakelt:

  • Als de reiniging niet correct verloopt, is er een risico dat de omgevingsstalen van de cleanroom leiden tot overschrijdingen op de limiet. Dat proces komt soms pas weken na de staalafname aan het licht. De externe specialisten volgen een vast protocol waardoor iedereen gerust kan zijn.
  • Continuïteit en kwaliteit wordt gegarandeerd.
  • De cleanroom cleaners worden specifiek geselecteerd op hun profiel. Na een intens trainingsproces – zowel in de cleanroom ter plaatse als daarbuiten – waken de cleanroom cleaners over de hygiëne en wordt de continuïteit verzekerd.

TRU kwalificeert kortgeschoold, technisch personeel volgens de strenge eisen van de farma- en biotechsector en hanteert de ‘Training Within Industry’-aanpak. TRU werkt daarom samen met ViTalent, een gespecialiseerd opleidingscentrum voor de farma en biotech. Zij leiden onze medewerkers op tot het niveau dat noodzakelijk is voor de klant.

Wilt u samenwerken met een externe partner voor equipment cleaning? Wilt u de productiecapaciteit van uw organisatie met 30 procent verhogen? Neem contact op met TRU. We werken een plan van aanpak voor u uit om deze transitie waar te maken.