Cleanroom cleaning: het verschil tussen lifescience en hightech cleanrooms

Critical cleaning  

Cleanrooms zijn onmisbaar in de productieprocessen van verschillende sectoren, zoals de lifesciencesector en de hightechsector. Maar beide sectoren vragen om een andere aanpak van cleanroom reiniging en hebben verschillende normen waaraan ze moeten voldoen. In deze blog gaan we dieper in op het verschil tussen het cleanen van lifescience cleanrooms en hightech cleanrooms.

Eerst en vooral is de methodiek van cleanroom cleaning afhankelijk van de cleanroom klasse, die wordt bepaald door overheidsvoorschriften, ISO-richtlijnen en interne eisen van een bedrijf.

Al deze factoren bepalen het vereiste reinheidsniveau en de toegestane hoeveelheid deeltjes of micro-organismen in de cleanroom. Hieronder vind je een overzichtstabel van de verschillende cleanroom klassen en hun bijbehorende specificaties.

Lifescience cleanrooms

In de lifesciencesector – die valt onder ISO 5 t.e.m. 9 – is het belangrijk dat het aantal micro-organismen onder controle wordt gehouden.

Bij het schoonmaken van lifescience cleanrooms leggen we daarom de nadruk op twee belangrijke en aparte stappen: reinigen en desinfecteren. Een grondige reiniging legt de basis voor effectieve desinfectie van oppervlakken, waarbij het desinfectiemiddel dankzij de juiste contacttijd de aanwezige micro-organismen kan doden.

Hightech cleanrooms

In de hightechsector – die valt onder ISO 1 t.e.m. 9 – wordt er niet gedesinfecteerd, maar het niveau van reinheid moet wel worden gehandhaafd. Het verwijderen van deeltjes is hier van groot belang. Zelfs de kleinste deeltjes kunnen grote schade veroorzaken tijdens het productieproces.

Het gaat dan om deeltjes van microscopische grootte die aanwezig zijn in de lucht en op de oppervlakken. Cleanroom cleaners in de hightechsector gaan daarom net iets langzamer en voorzichtiger bewegen, want te veel beweging leidt tot een grotere aanwezigheid van deeltjes in de lucht.

Kwaliteitscontrole

Cleanroom medewerkers in zowel lifescience als hightech cleanrooms worden speciaal getraind om te werken in een omgeving waarin zeer hoge eisen worden gesteld aan de zuiverheid.

Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit steeds wordt gegarandeerd, voeren we bij TRU een grondige kwaliteitscontrole uit. Zo gebruiken we UV-lampen om onzichtbare deeltjes zichtbaar te maken en controleren we regelmatig de methodiek van onze cleanroom cleaners.

Risico’s verminderen

En wat met het kostenplaatje? Professionele cleanroom cleaning diensten vragen een hogere investering dan reguliere schoonmaakdiensten, maar ze leiden wel tot een aanzienlijk verbeterde kwaliteit en een vermindering van risico's op contaminatie.

Het uitbesteden van cleanroom cleaning biedt ook voordelen voor uw werknemers. In de hightech- en lifesciencesector – waar kwaliteitsvolle profielen schaars zijn – is functiedifferentiatie namelijk een waardevolle oefening.

Conclusie

  • Hoewel beide sectoren cleanrooms nodig hebben, zijn er belangrijke verschillen in de reinigingsvereisten.
  • In de lifesciencesector ligt de nadruk op het verwijderen van microbiologische vervuiling, terwijl in de hightechsector het verwijderen van deeltjes van groot belang is.
  • Ook de materialen, opleiding van medewerkers en kwaliteitscontrole zijn belangrijke aspecten die verschillen tussen de sectoren.

Bij TRU hebben we de kennis en expertise om de juiste cleanroom cleaning diensten aan te bieden aan diverse sectoren, met oog voor de specifieke vereisten van elke cleanroom.

Hebt u ook nood aan cleanroom advies? Dan kunt u contact met ons opnemen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. We leggen u graag uit hoe u proactief aan de slag kunt gaan om de nodige analyses en risicobeoordelingen uit te voeren.